Om oss

Om Dicentia

Vad är Dicentia?

Dicentia är ett fullservice företag som hjälper filmbolag, skivbolag, förlag och andra rättighetsinnehavare med att maximera värdet av deras innehåll. Vi utgör länken mellan producenter och konsumenter av digital media.

Vad arbetar Dicentia med?

Dicentia arbetar med både fysisk och digital distribution av film, musik och ljudböcker och löser alla led i värdekedjan för ”Content to market”.

Vilka mediaplattformar erbjuder Dicentia?

Vi erbjuder fysiska och digitala mediaplattformar och hjälper våra kunder med att öka värdet på deras innehåll genom mixen av produktion, replikering, promotion  och försäljning av Vinyl, DVD, Blu-ray, CD, CD-ROM, Online och merchandise.

Vad är Dicentias uppgift?

Dicentia främsta uppgift är att hjälpa rättighetsinnehavare med att få ut maximalt värde av deras innehåll och rättgheter, på kortast möjliga tid medan innehållet är aktuellt och efterfrågan finns.

Historik

Dicentia har varit verksam i branschen i mer än 30 år. Dicentia bildades genom en samgående av de två största aktörerna på den nordiska marknaden DCM och SDC.

Allmänna leveransbestämmelser.